2017 Bordro Parametreleri ve Asgari Ücret Problemi

2017 yılı için bordro parametrelerini aşağıda bulabilirsiniz. Bunlar standart bordro bilgileri. Benim tartışmak istediğim konu ise biraz daha farklı. Asgari ücret rakamları üzerinde biraz durmamız gerektiğini düşünüyorum.
 
Alt kısımdaki tablolardan da görebileceğiniz üzere 2017 yılı için Net Asgari Ücreti tutarı (133,11 TL’ lik AGİ tutarı için) 1.404,06 TL şeklinde. Bu para ile nasıl geçinilebileceği ise aklımı meşgul eden başlıca sorun. Zira, Türk-İş’ in en son araştırmasına göre (Kasım 2016), ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.416,83 TL. Yani asgari ücret alan bir kişinin eşi çalışmıyorsa, çalışan 1 kişinin geliri ailece gıda harcamalarını dahi karşılamaya yetmiyor. Açlık sınırı dışında bakılması gereken bir diğer veri ise yoksulluk sınırı, aynı dönemde 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı da 4.615,10 TL oldu. Kasım ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 750 lira 31 kuruş olarak hesaplandı. Bu rakam bile asgari ücretin ne kadar yetersiz olduğunu kanıtlamakta.
 
İşin bir de diğer boyutundan bakalım, işveren açısından. Asgari ücret her ne kadar düşük olsa da, işverene maliyeti (%5 indirimsiz, zaten gecikmesiz SGK primi ödeyen parmakla gösteriliyor) 2.177,44 TL. Onlarca, yüzlerce, binlerce işçi çalıştıran yerlerde, özellikle hizmet sektörü gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde personel giderleri çok yüksek boyutlara ulaşmış durumda. Bu ortamda istihdam artışının, kayıt dışı çalışmanın önlenmesinin ve yeni yatırımların nasıl bekleneceği ise büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor.
 
Aslında kimsenin memnun olmadığı bu tablonun sebebi çok açık. Cevabı bulmak için 2.177,44 ‘den 1.404,06 TL ‘yi çıkarmanız yeterli. Sizi yormayayım, sonucu ben söyleyeyim: 773,38 TL. İşte bu da devletin payı. Bu rakam bize net asgari ücretin tam %55 ‘i tutarında bir ödemenin de ayrıca devlete yapıldığını söylüyor, başka bir deyişle yarıdan fazlasının. Başka söze de gerek yok zaten.
 

Asgari Ücret;


NORMAL ÇALIŞAN
Brüt Ücret                         1.777,50
İşçi Payı                            266,63
Gelir Vergisi Matrahı        1.510,88
Gelir Vergisi                      226,63
Damga Vergisi                  13,49
Net Ücret                          1.270,75
AGİ                                   133,31 *
Ödenecek Net Ücret         1.404,06
İşveren Payı                      399,94
05510 (%5) İndirimi         88,88

İşverene Maliyeti (%5) Teşvikli 2.088,56
İşverene Maliyeti (%5) Teşviksiz 2.177,44


EMEKLİ ÇALIŞAN
Brüt Ücret                         1.777,50
İşçi Payı                             133,31
Gelir Vergisi Matrahı        1.644,19
Gelir Vergisi                      246,63
Damga Vergisi                  13,49
Net Ücret                          1.384,07
AGİ                                   133,31
Ödenecek Net Ücret         1.517,38
İşveren Payı                      435,49
İşveren Maliyeti                2.212,99


Asgari Geçim İndirimi (AGİ);

BEKÂR                                                      133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN                         159,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 179,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 226,63
 
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN                        133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 153,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 173,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 213,30
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 226,63

Gelir Vergisi Dilimleri
                                                                                                VERGİ ORANI
 13.000 TL’ye kadar                                                                          % 15
 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                          % 20
 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası                        % 27
 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası   % 35

Not: 2016 yılına göre sadece ilk vergi dilimi değişmiştir. (2016 için %15’lik vergi dilimi 12.600 TL idi)
Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınır;

Dönem                                      Alt Sınır (TL)                 Üst Sınır (TL)
                                              Günlük         Aylık          Günlük         Aylık
01.01.2017 – 31.12.2017        59,25        1.777,50       444,38     13.331,40

Sakatlık İndirimi;

Sakatlık Derecesi                       Tutar
Birinci derece sakatlar için 900 TL
İkinci derece sakatlar için         470 TL
Üçüncü derece sakatlar için 210 TL

– Birinci derece engelliler (çalışma gücünün en az % 80’ini kaybetmiş olanlar. Engelliliği %80 ile %100 arasında olanlar)

– İkinci derece engelliler (çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olanlar. Engelliliği %60 ile %79,9 arasında olanlar)

– Üçüncü derece engelliler (çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olanlar. Engelliliği %40 ile %59,9 arasında olanlar)SGK Yemek Muafiyeti;

SGK Günlük Yemek İstisnası                      = 3,56 TL

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli               = 14 TL

Otomatik BES;

01.01.2017 itibariyle kademeli olarak uygulamaya geçecek olan Otomatik BES için çalışanlarda kesilecek oran Prime Esas Kazancın %3 ’üdür.2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı;

01.01.2017 – 30.06.2017 tarihleri için kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL ’dir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir