Asgari Ücret 2019

2019 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.558,00 TL,  aylık net 2.020,59 TL, günlük brüt 85,27 TL olarak belirlendi. Bu rakamlara göre %26,05 ‘lık bir artış yapıldı, 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.558,00 TL, net 2.020,59 TL şeklindedir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2019 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2019 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık):     2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net:                   2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük):  85,27 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Brüt Ücret 2.558,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL
Gelir Vergisi 326,15 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,59 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,49 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,16 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.005,65 TL

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,59 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.058,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.087,74 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,52 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.154,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.154,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.154,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,59 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,37 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,52 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.135,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.154,89 TL

2019 Asgari Ücret ile birlikte değişen parametreler

 

Özel sektörde:

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 85,28 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 639,60 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 19.188,00 TL

şeklinde olacaktır.

SİGORTA PRİMİNDEN MUAF TUTARLAR

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile
zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1.1.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında;

85,28 TL x % 6 = 5,12 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1.1.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında;

2.558,40 TL x % 2 = 51,17 TL(*) (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında;

2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.558,40 x % 3 = 76,75 TL . olacaktır.

BORÇLANMA BEDELLERİ

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2019 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı 85,28 TL x % 32 = 27,29 (*),

Üst sınırı : 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas olarak alınacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

KAPICI – ASGARİ ÜCRET 2019 MAAŞI

Sgk günü                             : 30

Brüt Aylık                            : 2.558,40

Sgk Matrahı                        : 2.558,40

Sgk Primi                             :   358,18

İşsizlik Primi                        :     25,58

Kesinti toplamı                  :    383,76

Net Ücret                            : 2.174,64

İşveren İşsizlik                   :       51,17

Sgk İşveren Payı               :    524,47

Toplam Maliyet:               :  3.134,04

%5 İndirim                          :      127,92

İndirimli Maliyet              : 3.006,12

 

2019 STAJYER ÜCRETİ

2019 yılında Lise Stajyer Ücreti Net Asgari Ücretin %30’ undan az olamaz. Brüt asgari ücret olan 2.558,40 TL’ nin üzerinden hesaplanan net tutar 1.828,71 TL’ dir. Dolayısı ile 2019 Asgari Ücret Stajyer ücreti de bu ücretin %30’ u olan 548,70 TL’ den az olamayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Recent Posts

Social Media

Advertisement