Bugünkü yazımda kırık cam teorisi ve işletmeler açısından anlamından bahsetmek istiyorum. Kırık cam teorisi veya kırık camlar / pencereler teorisi (İngilizce: Broken Windows Theory), ABD ‘li suç psikoloğu Philip Zimbardo ‘nun 1969 yılında yapmış olduğu bir deneyden esinlenerek elde edilmiş olan, kentsel bozukluk üzerine anti-sosyal davranışlar ve diğer suçlardaki vandalizm davranışları/belirtileri ve normları işaret eden kriminolojik bir teoridir. Teori, düzen halindeki kamuya açık kentsel ortamlarda düzenin sürdürülmesi, daha ciddi suçların […]

Read More