Notlarımı karıştırırken, 2004 yılında hazırladığım “Limanlarda Verimliliğin Ölçülmesine Yönelik Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi ve İzmir Limanı Uygulaması – Creating a Software About Port Productivity Measurement and Port of Izmir Application” başlıklı yüksek lisans bitirme tezime denk geldim ve içerisinde bulunan “Genel Anlamı ile Verimlilik Kavramı ve Çeşitli Tanımları” başlıklı bölümü, konunun önemine ve güncelliğine binaen […]

Read More