İşletmeYazıları.com : İşletme Yönetimi Üzerine Yazılar...

Etiket: şirket dosyası


Özellikle küçük ölçekli işletmelerde, şirket kuruluş vs. evrakının hazır tutulması gereken ” şirket dosyası / klasörü ” pratikte ya tutulmamakta ya da üstünkörü hazırlanıp güncellen(me)diğinden her zaman problemlere yol açmaktadır. Resmi bir başvuruda, bankaya evrak verilmesi gereken durumlarda şirket dosyası Read more…