Norm Kadro Nedir, Neden Önemlidir ?

İşletme fonksiyonlarına baktığımızda, şu 4 temel ve 4 destek fonksiyonunu görürüz:

Temel Fonksiyonlar:

1. Yönetim Fonksiyonu
2. Pazarlama Fonksiyonu
3. Üretim Foksiyonu
4. Finansman Fonksiyonu

Destek Fonksiyonları:

1. İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu
2. Muhasebe Fonksiyonu
3. Halkla İlişkiler Fonksiyonu
4. AR&GE Fonksiyonu

Blogumuzda da bu fonksiyonların her birine ait yazılar paylaşacağız. İlk 2 yazımız yönetim ve insan kaynakları fonksiyonuna ilişkindi. Madem buradan başladık, bu yazımızı da bu başlığa ayıralım:

 

Norm Kadro Nedir ?

 
Norm kadro, bir işletmenin hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli olan personel kadrosu olup, personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesine denmektedir.
 
Her ne kadar norm kadro kavramı ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılsa da, günümüzde insan kaynakları üzerine çalışmaların gelişmesi ile birlikte tüm işletmeler için söz konusu edilmektedir.
 
Aslında norm kadro çalışmalarının temeli oldukça eskilere, 1880′ li yıllara dayanmaktadır ve öncüsünün Amerikalı Mühendis Frederick Winslow Taylor olduğu varsayılmaktadır.
 
Norm kadro, en az insan kaynağı kullanarak ve bu kaynağı verimli bir şekilde çalıştırarak en iyi örgütsel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. İlk duyulduğunda çalışanların işlerini kaybetmeleri anlamına geldiği düşünülse de, uzun vadede işletmeler, ülke ve dolayısı ile çalışanlar için de büyük avantaj sağlamaktadır.
 
Günümüzde norm kadro çalışmaları genellikle kriz dönemlerinde yapılmakta, bu zamanlarda, önceden belirlenmiş olan norm kadrolara dönüş yapılmakta ve krizin etkileri azaldığında tekrar normal kadrolara dönüş yapılmaktadır. Krizde işten çıkarmalar şeklinde kamuoyuna yansıyan aslında, firmaların kriz etkisinden korunmak amacıyla norm kadrolarına dönmesidir.
 
Norm kadro çalışmalarının temelinde iş etüdü vb. bilimsel yaklaşımlar yer aldığından, norm kadro çalışmalarının sonucunda işgücü verimliliğinde, doğru işe doğru kişinin yerleştirilmesinde, teknolojinin gerektiği kadar ve yoğun olarak kullanılmasında, gereksiz istihdamın önlenerek işletmelerin ömürlerin uzatılmasında ve ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasında büyük ilerlemeler kaydedilebilmektedir.
 
Başarıya ulaşmak ve daha dirençli bir yapıya kavuşmak isteyen her işletme, kendi dinamikleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu norm kadroyu bilmeli ve bu kadro doğrultusunda faaliyet göstermelidir. Aksi takdirde, işletme içerisinde bir ünvan enflasyonu yaşanması, aynı işi yapan farklı kişilerin istihdam edilmesi ve hepsinin doğal sonucu olarak da maliyetlerin artması kaçınılmazdır.
 
Hali hazırda şişkin kadrolarla çalışan firmaların, duygusal nedenlerle çalışanlarından ayrılması genellikle zor olmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu kararın verilmesi hep en sona bırakılmakta, bu aşamaya gelene kadar diğer bütün tedbirlerin uygulanmasına öncelik verilmektedir. Sıra istihdam kısıtlamasına geldiğinde ise, genellikle iş işten geçmiş olmaktadır. Özellikle personel maliyetleri fazla olan hizmet işletmeleri açısından tablo daha olumsuz olmaktadır.
 
Bu nedenle bugünden başlayarak, bilimsel metotlar kullanmak suretiyle işletmeniz için ideal norm kadroyu tespit etmeniz, çalışan sayı ve niteliklerini bu norm kadroya paralel hale getirmeniz, hemen uygulamaya koy(a)masanız dahi, günümüzde sık periyotlarla yaşanan krizlerin ilkine ilişkin sinyalleri aldığınızda ivedilikle norm kadroya geçiş yapmanız işletmeniz için hayat kurtarıcı bir hamle olacaktır.
 
 
 
 

 

“Norm Kadro Nedir, Neden Önemlidir ?” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir